Relatietherapie

  • Relatietherapie helpt om negatieve patronen in de de communicatie beter te herkennen en te doorbreken
  • Relatietherapie helpt om onderliggende emoties te herkennen en bespreekbaar te maken.
  • Relatietherapie helpt om intimiteit te vergroten.
  • Relatietherapie helpt je om je behoefte beter uit te spreken en meer openheid te creëren.

Doel van de therapie

Door in gesprek met elkaar te gaan zal er een beter beeld ontstaan over de verwachtingen die jullie hebben van elkaar als partners en geliefden, ouders en/of grootouders.

Verwachtingen en behoeften kunnen in de loop van de jaren zijn vertroebeld. Soms onder invloed van levensgebeurtenissen, soms door de komst van kinderen of werkgerelateerde zaken en soms door oud zeer dat steeds maar weer terugkeert.

In therapie wordt de ruimte geboden om te onderzoeken waar de problemen zijn ontstaan en hoe deze weer een plaats te geven.

De therapie gaat over het hier en nu

De therapievorm waar ik gebruik van maak is gericht op het hier en nu. Het gaat ervan uit dat de oplossing voor de communicatieproblemen dienen te worden opgelost in het hier en nu.

Het doel van de therapie is dan ook om tijdens de sessie situaties te bespreken die aanleiding zijn tot spanning en misverstanden. Door deze binnen de sessies te bespreken zullen jullie ervaren wat er mis gaat en kan daar over gesproken worden. Je ervaart in de gesprekken waar je samen tegenaan loopt.

In een aantal stappen zal je in therapie je valkuilen leren te herkennen en op zoek gaan naar alternatieve strategieën.

Het verleden is ook belangrijk

Het hier en nu is altijd verbonden met wie je bent en waar je vandaan komt. Er zal in de therapie aandacht zijn voor jouw persoonlijke geschiedenis en hoewel je vaak denkt dat alles wel gezegd is hierover kan het altijd weer verrassende inzichten opleveren. ieder mens doet in de verschillende fasen van zijn leven nieuwe ervaringen op die van invloed zijn op hoe je naar je eigen geschiedenis kijkt.

kennismakingsgesprek

Hoe gaat het in zijn werk

Na aanmelding kunnen jullie een kort kennismakingsgesprek krijgen, dit gesprek is kosteloos en duurt 20 minuten tot een half uur. Ik bied dit aan als manier om te zien of er een “klik” is.

Dit is niet standaard, jullie kunnen er ook direct voor en intake gesprek kiezen. Ik zal jullie die optie voorleggen in het eerste gesprek. De duur van het gesprek is dan ca 1 uur.

Het eerste gesprek is een intakegesprek waarin we spreken over de aanleiding voor het starten van de therapie en jullie individuele interpretatie van hoe de problemen zijn ontstaan. Er wordt aan het einde van het gesprek een behandelplan opgesteld.

Daarna volgende de sessies waarin we de afspraken vanuit het het behandelplan zullen uitwerken.

Afhankelijk van de problematiek en jullie behoefte volgen een aantal gesprekken.

Gemiddeld moeten jullie rekening houden met 6 tot 10 gesprekken. Soms is dat meer, maar soms volstaat een gesprek al.

Als jullie dat op prijs stellen kan er gebruik gemaakt worden van een boek en wordt er met concrete opdrachten gewerkt.

Meer info

Tarieven

Vanaf 1 januari 2022 is mijn tarief 110 euro per 60 minuten.Ik heb geen contracten met zorgverkeraars. sommige verzekeraars hebben een dekking voor relatietherapie. U kunt dat bij uw verzekeraar navragen.

Het verzetten of afzeggen van een afspraak dient u minimaal 2 dagen van te voren aan te geven, maar liever eerder. Als u niet binnen de gestelde termijn de afspraak afzegt moet ik de kosten van de therapie in rekening brengen.

Meer info

De Therapeut

Mijn naam is Oscar Aberson en geboren in 1965. Ik heb een gezin met twee volwassen dochters en woon samen met mijn vrouw in Amsterdam.

Ik ben in 2015 mijn opleiding tot systeemtherapeut gestart en ben afgestudeerd en geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie en gezinstherapie (de NVRG). Daarnaast heb ik een training als EFT (Emotionally Focused Therapy) therapeut gevolgd en ben aangesloten bij het EFT netwerk.

Ik heb veel ervaring opgedaan als hulpverlener in de eerste lijn. Ik ben sinds ca 2008 werkzaam in huisartsenpraktijken waar ik veel gezinnen, echtparen, stellen zie en heb gezien.

Gezien de verschillende wijken in Amsterdam waar ik werkzaam ben, zowel Osdorp als in Amsterdam zuid durf ik te stellen dat ik een zeer brede ervaring heb met verschillende problematiek. Ik ben open en probeer zoveel mogelijk onbevooroordeeld naar mensen en hetgeen zij vertellen te kijken.

Om de oordelen die ieder mens met zich meeneemt te blijven toetsen heb ik regelmatig intervisie met collega’s.
Wegens het vertrouwelijke karakter van de gesprekken zijn alle referenties geanonimiseerd.

Meer info